Herberg de Brand
Schoorstraat 22
5071 RA Udenhout
Telefoon 013 511 1463

Hengstven is een voormalig landbouwgebied dat samen met de Duinboeren natuurvriendelijk wordt beheerd zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Ook letten de boeren op het fosfaatgehalte van de bodem. Daardoor zijn de graslanden en graanakkers rijk aan akkerkruiden, vlinders en vogels. Vroeger lag hier een vennengebied dat door de landbouwontginningen is ontwaterd. Natuurmonumenten wil de drassige situatie weer herstellen en de vennen en heide laten terugkeren in het landschap.

De Herberg op Facebook De Herberg op Instrgram